13h30 ngày 16 tháng 11 năm 2020 cô Thái Thị Thanh Thủy cùng các em học sinh lớp 1A1 trường TH Tân ...